Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Ένα άρθρο του Kurt Knoll για τον Δευτερονομιστή / Kurt Knoll's article on the Deuteronomist

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpetation έχει αναρτηθεί σε μορφή pdf το άρθρο του Kurt Knoll για τον Δευτερονομιστή:

Kurt Knoll, "A Portrait of the Deuteronomistic Historian at Work?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: