Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Στον τρέχοντα τόμο του JbBTh / In the current volume of JbBTh

Κυκλοφόρησε ο τόμος του περιοδικού Jahrbuch für biblische Theologie 24 (2009) αφιερωμένος στο Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη:

 • Bernd Janowski - Annette Krüger, "Gottes Sturm und Gottes Atem : zum Verständnis von rûah 'elôhîm in Gen 1,2 und Ps 104,29f", 3-29
 • Johannes Schnocks, "'Und ich werde meinen Geist in euch geben' (Ez 37,14) : Konzeptionen der Rede vom Geist in Ez 36-37", 31-52
 • Irmtraud Fischer - Christoph Heil, "Geistbegabung als Beauftragung für Ämter und Funktionen : eine gesamtbiblische Perspektive", 53-92
 • Michael Wolter, "Der heilige Geist bei Paulus", 93-119
 • Jörg Frey, "Vom Windbrausen zum Geist Christi und zur trinitarischen Person : Stationen einer Geschichte des Heiligen Geistes im Neuen Testament", 121-154
 • Sven Grosse, "Geist und Buchstabe : Varianten eines biblischen Themas in der Theologiegeschichte", 157-178
 • Hildegund Keul, "Geistesgegenwärtige Gottesrede : Gravuren der Mystik in der Pneumatologie", 179-202
 • Andrea Strübind, "Freikirchen und Spiritualität", 203-231
 • Michael Welker, "Menschlicher Geist und Gottes Geist", 235-244
 • Klaus Müller, "Heiliger Geist und philosophisches Denken : über unerwartete Ab- und Anwesenheiten", 245-268
 • Reinhard Hempelmann, "Rückkehr ins Urchristentum? : zu den Anliegen und zur Schrifthermeneutik des pfingstlich-charismatischen Christentums", 271-293
 • John C. Thomas, "Die Pfingstbewegung und die Bibel", 295-309
 • Paul Schmidgall, "Geisttaufe aus pfingstlicher Sicht", 311-337
 • Paul Deselaers, "'Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind' (1Joh 4,1) : Spiritualität als Bemühung zur Unterscheidung der Geister", 341-368
 • Ralf Koerrenz, "Die Differenz : Perspektiven einer kommunikativ-advokatorischen Pneumatologie", 369-397
 • Dorothea Sattler, "Erinnerung an den göttlichen Erinnerer : römisch-katholische Überlegungen zur Pneumatologie in ökumenischer Perspektive", 401-428

Δεν υπάρχουν σχόλια: