Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του ZNW / In the current issue of ZNW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 102:1 (2011) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:
  • Ulrich B. Müller, "Jesu Heilsverkündigung und das Problem der Gerichtsverzögerung",1-18
  • Matthias Konradt, "Zur Datierung des sogenannten antiochenischen Zwischenfalls", 19-39
  • Hans U. Rüegger - Annelies Hämmig, "Mein gott: warum hastu mich gelassen?" : philologische Annäherung an eine theologische Frage (Mk 15,34)", 40-58
  • Ilaria L. Ramelli, "Koimomenus apo tes lypes (Lk 22,45) : a deliberate change", 59-76
  • Toan J. Do, "'That you may not sin' : on the reading of 1 John 2,1b",77-95
  • Brandon D. Crowe, "Oh sweet exchange! : the soteriological significance of the incarnation in the Epistle to Diognetus", 96-109
  • Gesine Schenke, "An update on the "Gospel of Judas" : (after additional fragments resurfaced)", 110-129
  • Anthony Dupont, "Augustine's exegesis of 1 Tim 1,15-16 and Rom 6,12-13 : a specific use of the scriptures within the anti-Pelagian sermones", 130-148

Δεν υπάρχουν σχόλια: