Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι προφήτες και τα έσχατα / The prophers and the end of time

Από τον εκδοτικό οίκο Cerf  κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του 23ου συνεδρίου που διοργάνωσε η Γαλλική Καθολική Εταιρία για τη μελέτη της Βίβλου στις 24-27 Αυγούστου 2009 στην Lille κι είχε ως θέμα το εσχατολογικό μήνυμα των προφητών:

 
Les prophètes de la Bible et la fin des temps : XXIII Congrès de l'Association Catholique Française pour l'Étude de la Bible (Lille, 24-27 août 2009), Paris : Éditions du Cerf 2010
416 σελίδες
32 ευρώ

 
Περιεχόμενα τόμου
 • Jacques Vermeylen, "Isaïe le visionnaire : la montée vers l'accomplissement de l'ordre du monde dans le livre d'Isaïe", 17-71
 • Pierre M. Bogaert, "La fin des jours, catastrophe, retour d'exil ou nouveauté dans les éditions conservées du livre de Jérémie", 73-98
 • Christophe Nihan, "De la fin du jugement sur Jérusalem au jugement final des nations en Ézéchiel : Ézéchiel 33-39 et l'eschatologie du recueil", 99-146
 • Jean D. Macchi, "Le thème du "jour de Yhwh" dans les XII petits prophètes", 147-181
 • Philippe Abadie, "Du temps prophétique au temps apocalyptique dans le livre de Daniel", 183-207
 • Claude Coulot, "A la fin des temps, quels prophètes? : recherches dans les manuscrits de la mer Morte", 209-228
 • Jacques Bernard, "Marc 12,18-27 et la portée eschatologique de la prophétie", 229-256
 • Élian Cuvillier, "Jean de Patmos, prophète de la fin d'un monde", 257-272
 • Daniel Marguerat, "Jésus le prophète", 273-297
 • Bernard van Meenen, "L'histoire n'est pas terminée : prophétie, accomplissement, nouveauté", 299-313
 • Elena  DiPede - Claude Lichtert, "Figures de la fin des temps chez Ézéchiel : nouvelle création ou recherche du paradis perdu?", 317-329
 • Dany Nocquet, "Ez 47,1-12 et le jaillissement de l'eau à la fin des temps : vers une nouvelle Égypte?", 331-343
 • Jean M. Carrière, "La menace de la fin, point de départ de l'oracle chez Amos?", 345-351
 • Jesús M. Asurmendi Ruiz, "De l'impossibilité pour un prophète d'être apocalypticien", 353-358
 • Innocent Himbaza, "L'eschatologie de Malachie 3", 359-366
 • Thomas P. Osborne, "Luc 21 entre prophétie eschatologique et programme narratif", 367-376
 • Catherine Vialle, "L'Écriture s'accomplit, le Royaume de Dieu est proche : une lecture d'Actes 8", 377-389

Δεν υπάρχουν σχόλια: