Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του StVThQ / Αrticles of biblical interest in the current issue of StVThQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Saint Vladimir's theological quarterly 54:3/4 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Timothy Clark, "Jewish education in the hellenistic period and the Old Testament",
281-301
George L. Parsenios, "'All things to all people' (1 Cor 9:22) : Hellenism in the New Testament", 303-322

Δεν υπάρχουν σχόλια: