Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Υπόμνημα στην επί του Όρους Ομιλία / Commentary on the Mount Sermon

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ το υπόμνημα του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητή της Κ.Δ. Σάββα Αγουρίδη στην επί του Όρους Ομιλία. Σύμφωνα με το σημείωμα στην σελίδα έκδοσης το υπόμνημα αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών στη δεκαετία του '70. Σήμερα ο ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, μέλος του διοικητικού του οποίου υπήρξε για χρόνια ο Σάββας Αγουρίδης, προσφέρει σε μία καλαίσθητη και εύχρησtη έκδοση αυτό το υπόμνημα:

Σ. Αγουρίδη, Η επί του Όρους Ομιλία του Ιησού. Εισαγωγικά - Σύντομο υπόμνημα, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2010
198 σελίδες
ISBN: 9789608053281

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:
"Είναι η επί του Όρους Ομιλία ένα χριστολογικό κείμενο, δηλαδή ένα κείμενο που ασχολείται πρωταρχικά με τη σημασία του προσώπου του Χριστού ή είναι περισσότερο ένα ηθικό κείμενο, μια συλλογή ηθικών παραινέσεων για την καθημερινή ζωή του χριστιανού; [...] Οι αρχαίοι Πατέρες εξηγητές της Ομιλίας και πολλοί νεότεροι, όπως ο γράφων, πιστεύουν ότι είναι τόσο αχώριστα το πρόσωπο του Ιησού από όσα διδάσκει περί των χαρακτηριστικών του μαθητή-χριστιανού, που δεν είναι δυνατόν να πούμε τι είναι περισσότερο και τι λιγότερο. Πουθενά π.χ. στην επί του Όρους Ομιλία δεν γίνεται άμεσα λόγος για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κι όμως η ομιλία αυτή, από αρχής μέχρι τέλους, είναι ακατανόητη χωρίς τη συμμετοχή των μαθητών του Ιησού στο σταυρό και την ανάστασή του. Μέσα στις απαιτήσεις της επί του Όρους Ομιλίας κρίνονται τόσο το χριστολογικό όσο και το εσχατολογικό περιεχόμενο του κηρύγματος του Ιησού. Όλα όσα λέγονται περί χριστιανικής μαθητείας, περί δικαιοσύνης, περί μέλλοντος κ.λπ. προϋποθέτουν πως ο παλαιός κόσμος πέθανε και ένας καινούργιος κόσμος έχει αρχίσει. Επομένως η χριστολογική και η ηθική-εκκλησιαστική εξήγηση της Ομιλίας πάνε μαζί".

Δεν υπάρχουν σχόλια: