Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Στο νέο τεύχος του Journal of feminist studies in religion

Στο νέο τεύχος του Journal of feminist studies in religion 25:2 (2009) δημοσιεύεται ένα αφιέρωμα στις φεμινιστικές βιβλικές σπουδές:

  • Dora R. Mbuwayesango - Susanne Scholz, "Dialogical beginnings : a conversation on the future of feminist biblical studies", 93-103
  • Seung A. Yang, "Challenges and opportunities in current feminist biblical studies", 107-112
  • Beth L. Tanner, "The next step : making feminist concerns part of the academic structure", 112-117
  • Marie T. Wacker, "Challenges and opportunities in feminist theology and biblical studies in Europe", 117-121
  • Gay L. Byron, "Sociogeographical and hermeneutical differences : challenges and opportunities in contemporary feminist biblical studies", 121-125
  • Cynthia M. Baker, "Roundtable on the future of feminist biblical studies",125-129
  • Amy Kalmanofsky, "Outside insiders and the future of feminist biblical studies", 129-133
  • Nancy N. Tan, "Feminist biblical studies : resident alien seeking citizen", 133-137
  • Sarojini Nadar, "Changing the world : the task of feminist biblical scholars", 137-143

Δεν υπάρχουν σχόλια: